ROC Mondriaan Techniek

Venue

Upcoming events

There’s no upcoming events

Past events

De World Press Photo Foundation presenteert een selectie van verhalen die tussen 2000 en 2021 in de prijzen zijn gevallen. Deze verhalen gaan over de uitdagingen van vrouwen, meisjes en gemeenschappen over de hele wereld. Deze fototentoonstelling Veerkracht – verhalen van vrouwen die inspireren is van 1 t/m 20 juni in het Atrium Den Haag te zien en maakt onderdeel uit van de Hague Justice Week.Gendergelijkheid en rechtvaardigheid zijn fundamentele mensenrechten. Beiden zijn van groot belang voor samenlevingen over de hele wereld. Toch hebben vrouwen over de hele wereld te maken met diepgewortelde ongelijkheid en blijven ze ondervertegenwoordigd in politieke en economische rollen. Wereldwijd vertegenwoordigden vrouwen in 2021 slechts 26,1% van zo’n 35.500 parlementszetels, slechts 22,6% van de meer dan 3.400 minister functies en 27% van alle leidinggevende functies. Daarnaast is geweld tegen vrouwen een wereldwijd probleem en is het met hun gezondheid en bescherming vaak slecht gesteld. Naar schatting krijgt één op de drie vrouwen tijdens haar leven te maken met fysiek geweld of seksueel misbruik.Deze fototentoonstelling benadrukt het belang dat Nederland hecht aan vrouwenrechten, gendergelijkheid en rechtvaardigheid. De foto’s, gemaakt door 17 fotografen van 13 verschillende nationaliteiten, vertellen op hun eigen manier over onderwerpen als seksisme, geweld tegen vrouwen, reproductieve rechten en toegang tot gelijke kansen. De verhalen leggen een vergrootglas op hoe vrouwen- en genderkwesties zich hebben ontwikkeld in de 21ste eeuw, maar ook hoe de fotojournalistiek deze een gezicht geeft.Voor meer informatie over World Press Photo, ga naar https://www.worldpressphoto.org/calendar/2022/resilience-stories-of-women-inspiring-change-the-hague.Hague Justice WeekDeze expositie is onderdeel van de Hague Justice Week, die plaatsvindt van 30 mei t/m 3 juni in Den Haag. Wereldwijde vrede en gerechtigheid vereisen wereldwijde samenwerking. Tijdens de Hague Justice Week komen betrokken organisaties samen en proberen zij antwoorden te vinden op wereldwijde uitdagingen op het gebied van recht. Onderdeel van deze week is ook de expositie Just Speak! die van 3 t/m 20 mei in het Atrium Den Haag is te zien.Meer informatie over Hague Justice Week is te vinden op https://haguetalks.org/hjw22.
Stroom presenteert dit voorjaar de solotentoonstelling ‘To Be To Gather’ van Yvonne Dröge Wendel, een selectie uit haar rijke kunstpraktijk, die drie decennia omspant. Dröge Wendels werk is een hartstochtelijke zoektocht naar de omstandigheden waaronder objecten en mensen betekenisvolle relaties met elkaar aangaan. De tentoonstelling loopt parallel aan de onthulling op 22 juni van de nieuwe, gelijknamige sculptuur van Dröge Wendel voor ‘De Beeldengalerij’, de permanente opstelling van belangrijke Nederlandse beeldhouwkunst in het centrum van Den Haag.
De presentatie ‘Wilting Moss and Night Dreaming Flower’ geeft een bijzondere inkijk in de gedachtegang van de Haagse kunstenaar Leonie Brandner. Het is een collectie van fragmenten die verschillende vormen aannemen, zowel geschreven als gezongen, zowel materieel als zinnelijk. De presentatie van Brandner is onderdeel van Stroom’s nieuwe programmalijn ‘Positions’, een podium voor in Den Haag gevestigde kunstenaars dat ruimte biedt voor experimentele presentatievormen.
Het Haags Historisch Museum en journalist en schrijver Herman Keppy organiseren in samenwerking met Atrium City Hall de expositie ‘Indisch Den Haag contra de Nazi’s’ in het Atrium Den Haag van 3 t/m 20 mei. Wanneer de Duitsers op 10 mei 1940 binnenvallen, bevinden er zich in Nederland tienduizenden mensen uit Nederlands-Indië. Indo’s (Indische Nederlanders), totoks (uit Indië afkomstige Europeanen zonder Indonesisch bloed) en Indonesiërs. Relatief veel van hen, nemen deel aan het verzet en de strijd tegen de Duitse bezetter. Alleen al in Den Haag zijn er meer dan vijftig van hen betrokken bij vele vormen van verzet: laten onderduiken van mensen, sabotage, overvallen, de Ordedienst, illegale pers en Engelandvaart. Menig Indische jongen bemant de RAF-vliegtuigen die missies vliegen boven bezet gebied en Duitsland. Haagse Vrijheidsweken – Lezing Zijn jullie Kerels of Lafaards? van Herman KeppyDe Haagse Vrijheidsweken worden elk jaar gehouden in de aanloop naar het Bevrijdingsfestival Den Haag op 5 mei. Tientallen Haagse instellingen, theaters, NGO’s, musea en rondvaartorganisaties stellen elk jaar gezamenlijk een programma samen rond de thema’s vrijheid, WO2, vrede, democratie, rechtsstaat en internationale rechtsorde, zoals deze expositie Indisch Den Haag contra de Nazi’s in het Atrium Den Haag. Tijdens de Haagse Vrijheidsweken worden in de filialen van de Bibliotheek Den Haag verschillende activiteiten opgezet rond het thema Vrijheid, zoals een lezing van het boek ‘Zijn jullie Kerels of Lafaards? De Indische en Indonesische strijd tegen de nazi’s 1940-’45’ van Herman Keppy op donderdag 21 april – 19.30 uur in deBibliotheek Bomenbuurt. Het boek vertelt de geschiedenis van de Duitse bezetting opnieuw, maar nu ingekleurd, ook letterlijk, door mensen uit Nederlands-Indië. Al voor de oorlog bestaat er een Indische gemeenschap in Nederland. Honderden van hen hebben zich tegen de Duitsers verzet. Herman Keppy heeft ze gevonden op alle gemeenplaatsen: onderduik, illegale pers, persoonsbewijzen vervalsen, Engelandvaart, Market Garden, concentratiekampen, studentenverzet, RAF, Koninklijke Marine, Englandspiel enzovoorts. Deze publicatie poogt voor de eerste keer een overzicht te geven van hun strijd, Indonesiërs, Indo’s en totoks. Het is voor velen, inclusief de Indische gemeenschap, een tot nog toe onzichtbaar verhaal. Herman Keppy is journalist en schrijver. Over een periode van zo’n twaalf jaar heeft hij onderzoek gedaan naar de strijd tegen de nazi’s vanuit de Indische en Indonesische gemeenschap in Nederland. Dat resulteerde in lezingen, publicaties en tentoonstellingen. Van zijn hand verschenen eerder de roman ‘Tussen Ambon en Amsterdam en de verhalenbundel Pendek’.Meer informatie is te vinden op www.haagsevrijheidsweken.nl. Colofon Tentoonstelling Indisch Den Haag contra de Nazi’sSamenstelling & teksten: Herman KeppyVormgeving: KEENCoördinatie: Esther WilsMet steun van: Haags Historisch Museum, Atrium City Hall, Stichting Tong Tong, Pasar Malam B.V. en Fonds 1818.
Just speak!
03mei 2022
-
20mei 2022
Van 3 t/m 20 mei is in het Atrium Den Haag de expositie Just speak! van The Cartoon Movement te zien, die onderdeel uitmaakt van Hague Justice Week en de Haagse Vrijheidsweken.Rechtvaardigheid voor iedereenRechtvaardigheid voor iedereen kan alleen bereikt worden als we de vrijheid hebben om ons uit te drukken in vreedzame en inclusieve gemeenschappen, waar ieders stem meetelt. Bij het oplossen van elk conflict is een focus op rechtvaardigheid noodzakelijk. Beelden hebben de kracht om op een slimme, grappige en informatieve manier belangrijke boodschappen uit te dragen, en dat is precies waar deze expositie over gaat. Ideeën over vrede en recht van de jongste generatie zijn omgezet in professionele cartoons, gemaakt door mensenrechtencartoonisten van over de hele wereld. Expositie Just speak! van The Cartoon MovementBezoek de expositie ‘Just speak!’ van The Cartoon Movement in het Atrium Den Haag om de stem van jongeren over de hele wereld te bekijken. Cartoon Movemement is een wereldwijd platform dat meer dan 700 professionele cartoonisten verbindt met de volgende generaties. Ten grondslag aan deze expositie ligt de stem van jongeren van over de hele wereld. Aan de hand van een competitie werden studenten uit Den Haag en de rest van de wereld gevraagd naar hun ideeën over hoe gerechtigheid te bereiken tijdens conflicten in hun deel van de wereld. Wat zijn hun gedachten over hoe problemen kunnen worden voorkomen of hoe ze vreedzaam kunnen worden opgelost? De jongeren werden opgeroepen hun creativiteit te gebruiken om hun ideeën vorm te geven middels cartoons. Deze tekeningen werden vervolgens gedeeld met het professionele cartoonistennetwerk van The Cartoon Movement. Zij kozen de beste, meest inspirerende ideeën en verwerkten deze tot professionele, redactionele cartoons.Meer informatie is te vinden op www.cartoonmovement.com. Hague Justice WeekDeze expositie is onderdeel van de Hague Justice Week 2022, die plaatsvindt van 30 mei t/m 3 juni. Wereldwijde vrede en gerechtigheid vereisen wereldwijde samenwerking. Tijdens de Hague Justice Week komen actoren van alle niveaus samen proberen ze antwoorden te vinden op mondiale uitdagingen binnen de reikwijdte van justitie. Naast deze tentoonstelling is ook de fototentoonstelling World Press Photo : Veerkracht – verhalen van inspirerende vrouwen te zien in het Atrium als onderdeel van de Hague Justice Week. Meer informatie is te vinden op www.haguetalks.org. Haagse VrijheidswekenDe Haagse Vrijheidsweken worden elk jaar gehouden in de aanloop naar het Bevrijdingsfestival Den Haag op 5 mei. Tientallen Haagse instellingen, theaters, NGO’s, musea en rondvaartorganisaties stellen elk jaar gezamenlijk een programma samen rond de thema’s vrijheid, WO2, vrede, democratie, rechtsstaat en internationale rechtsorde, zoals deze expositie Just Speak en Indisch Den Haag Contra de Nazi’s (3 t/m 20 mei) in het Atrium Den Haag. Meer informatie is te vinden op www.haagsevrijheidsweken.nl.
Zolang de mens bestaat, is er afval.Archeologen in Den Haag vinden tijdens opgravingen het afval vanaf de vroegste bewoning in de stad – zo’n 5.500 jaar geleden – tot en met nu. Wat daarbij opvalt is, dat hergebruik in vroegere tijden vrij normaal was. Ook nu zijn we ons ervan bewust dat bijna al ons afval een grondstof kan zijn voor nieuwe producten.De afdeling Archeologie en Natuur- en Milieueducatie van de gemeente Den Haag neemt de bezoeker mee in een reis door de tijd. Hoe ging men vroeger om met afval? Hoe doen we het nu? En welke mogelijkheden zijn er voor een (bijna) afvalvrije toekomst?Het ‘afval’ zoals op de foto, zijn klompen die gevonden zijn bij de Rotterdamsebaan en zijn niet hergebruikt. De Croc daarentegen heeft juist een heel lange levensduur omdat het materiaal croslite amper vergaat. De uitdaging is om in de toekomst weer meer met het hergebruiken van materialen te gaan werken, waardoor afval grondstof wordt, dat weer hergebruikt kan worden.Meer informatie is te vinden op www.denhaag.nl/archeologie.
Een eeuwenoud kasteel, een Hollandse windmolen en een nieuwe Hindoetempel. Deze unieke historische gebouwen bevinden zich in het Laakkwartier, Molenwijk, Schippersbuurt, Spoorwijk en de Binckhorst in Den Haag. Over een stadsdeel met zulke opvallende gebouwen kunnen honderden interessante verhalen worden verteld. Wie liet bijvoorbeeld dat kasteel bouwen en welke wereldberoemde schilder legde de Laakmolen vast? Maak hier in het kort kennis met dit bijzondere Haagse stadsdeel, dat in de loop der jaren sterk is veranderd en zich nog steeds snel ontwikkelt.Het stadsdeel Laak heeft een lange, boeiende en kleurrijke geschiedenis, maar de uitdagingen die deze eeuw gaat bieden zijn onbekend. Voor alle bewoners zijn er voorzieningen op cultureel en educatief gebied beschikbaar. De scholen zorgen ervoor dat de nieuwe generaties hun weg kunnen vinden in de kennismaatschappij. Dat is een sterke basis om de toekomst aan te kunnen.Ridders of roeiers, alle bewoners van dit stadsdeel kunnen hun eigen geschiedenis maken en schrijven. Voetballers of vechtsporters, iedereen kan een bijdrage leveren aan de opbouw van de wijk. Ondernemer, student of ambtenaar: ze zorgen er met hun eigen verhaal voor dat de vele verbindingen in de stad worden versterkt. Op die manier bouwt iedereen aan zijn culturele, sociale en economische toekomst, waardoor we trots mogen zijn op Laak.Deze tentoonstelling die t/m 4 juni 2022 in de posterwand van het Haags Gemeentearcief in het Atrium te zien, is ontstaan vanuit het doorlopende project HaagsDNA. Met dit project wil het Haags Gemeentearchief de geschiedenis van de verschillende stadsdelen, maar zeer zeker ook van de huidige inwoners vastleggen.ColofonOnderzoek, tekst en samenstelling: Haags Gemeentearchief, Raymund Schütz ‘Korste Geschiedenis Laak’ is onderdeel van #HaagsDNA/Laak een project van het Haags Gemeentearchief.Beeldmateriaal afkomstig uit de collecties van het Haags Gemeentearchief, tenzij anders vermeld.Vormgeving: Jerney de JongDrukwerk: Guthschmidt
Op 1 december is het Wereld Aids Dag en GGD Haaglanden geeft hier aandacht aan met de expositie Aids in Nederland die van 1 t/m 22 december in het Atrium Den Haag is te zien. Deze expositie informeert op een laagdrempelige manier over de geschiedenis van HIV en aids in Nederland en in Den Haag met foto’s, posters en krantenknipsels. De oude krantenknipsels laten de angst zien die heerste toen HIV werd ontdekt en het ontstaan van actiegroepen. De expositie geeft ook inzicht in taboes en stigma’s tegenover mensen die leven met HIV. Daarnaast toont de expositie of een toekomst zonder nieuwe HIV-infecties mogelijk is en wordt er inzicht gegeven in de HIV-zorg tijdens de coronapandemie. De expositie is samengesteld door samenwerkende partnerorganisaties seksuele gezondheid in Den Haag in 2019: GGD Haaglanden afdeling Gezondheidsbevordering, Centrum Seksuele Gezondheid GGD Haaglanden, COC Haaglanden, Hiv Vereniging regio Haaglanden, Leiden e.o., en Buddy Netwerk.
Project Startblok is een multimediale tentoonstelling van fotograaf Karijn Kakebeeke en Picture Bridge Foundation over het leven van Nahom, Leila, Isabella, Samer en Timo. Zij zijn alle vijf bewoners van wooncomplex Startblok Riekerhaven in Amsterdam. Sinds 1 juli 2016 wonen hier zo’n 565 jongeren tussen de 18 en 27 jaar samen. De helft zijn Nederlandse studenten en starters, de andere helft vluchtelingen met een verblijfsvergunning (statushouders) uit voornamelijk Syrië en Eritrea. De Nederlanders en vluchtelingen wonen om-en-om, beheren het complex zelf en hebben een manifest ondertekend waarmee ze zich committeren aan de missie: ‘Building a future together’. Maar lukt dat ook in de praktijk? Hoe is het om samen te leven met mensen van wie de achtergrond en geschiedenis zo anders zijn dan van die van jou? Wat ervaar je en waar loop je tegenaan? En, hoe zou jij zélf zo’n proces ervaren? In Project Startblok wordt de bezoeker met die vragen geconfronteerd. De tentoonstelling is ontworpen als een kubus, als knipoog naar de containerwoningen op het wooncomplex. Je stapt hier letterlijk in, om zo in het dagelijkse leven van de Startblokbewoners te stappen. Door de speelse opzet en mix van media, weet de tentoonstelling je echt mee te nemen in de wereld en vraagstukken van de jongeren. Meer informatie over dit project is te vinden op www.startblokriekerhaven.nl. Karijn Kakebeeke Karijn Kakebeeke documentaire fotograaf en visueel antropoloog en werkt in binnen- en buitenland. Haar reportages gaan vaak over verschillende vormen van migratie. Daarin behandelt ze thema’s als identiteit, ontheemding, het ‘op je plaats zijn’ of je ergens thuis voelen. Haar werk wordt in (internationale) dagbladen en tijdschriften gepubliceerd en werd bekroond met verschillende prijzen. Voor meer informatie, ga naar www.karijnkakebeeke.com. Picture Bridge Foundation Picture Bridge Foundation werkt met fotografische (onderzoeks)methoden, waarbij mensen actief deelnemen in het verbeelden van hun eigen situatie. De stichting werkt op het snijvlak van het sociale domein, sociale wetenschappen en kunst en wil inzichten en antwoorden doen laten ontstaan waar verbale of schriftelijke expressie tekortschiet. www.picturebridgefoundation.nl SoZa in Den Haag In Den Haag bevindt zich ook een locatie zoals Startblok, en dat is SoZa. Dit gebouw aan de Laan van NOI bestaat uit diverse onderdelen, een daarvan is 175 woonunits waar statushouders en jonge Hagenaars volgens het principe van Co_Living samenwonen op de bovenste drie verdiepingen van het gebouw, waar voorheen het ministerie van Sociale Zaken was gevestigd. www.vorm.nl/soza/locatie
In de posterwand van het Haags Gemeentearchief is van 22 november 2021 t/m 22 januari 2022 de tentoonstelling Charles van Beetem Mohammed Ali (1879-1938) – een marineman en de vooroorlogse islam in Den Haag te zien. Charles van Beetem Mohammed Ali (1879-1938) Nederland heeft via de voormalige kolonie Nederlands-Indië al een eeuwenlange ervaring met de islam. Voor de Tweede Wereldoorlog woonden honderden moslims in Den Haag. Al aan het begin van de twintigste eeuw werden er discussies gevoerd over de mogelijkheid een moskee en een islamitische begraafplaats op te richten in Nederland. Het eerste initiatief is in Den Haag genomen door Charles van Beetem Mohammed Ali (1879-1938), een Nederlandse bekeerling tot de islam. Net over de grens bij Oldenzaal ligt het kleine stadje Salzbergen. Daar, in het toenmalige Pruisen, stond de wieg van Jean Louis Charles van Beetem. Bij zijn geboorte op 8 juli 1879 kreeg hij de roepnaam Charles mee. De toevoeging Mohammed Ali is van een halve eeuw later, toen hij zich als volwassen man bekeerde tot de islam. Charles van Beetem groeide op in een groot rooms-katholiek gezin met twee meisjes en zeven jongens. Al jong ging Charles van huis. Vanuit Delfzijl vertrok hij in 1893 naar Leiden naar de Kweekschool voor de Zeevaart, een opleidingsinstituut voor de laagste rangen bij de Koninklijke Marine. Charles van Beetem maakte met de Koninklijke Marine twee reizen naar Nederlands-Indië en één naar Curaçao. De reizen met de marine naar Nederlands-Indië en het verblijf in de Oost maakten op hem grote indruk. Zijn verdere leven zou worden bepaald door wat hij daar had gezien… Colofon Onderzoek, tekst en samenstelling: Dr. Corien Glaudemans Met dank aan: Prof. Dr. Umar Ryad, Marine Museum Den Helder, Nederlands Instituut Militaire Historie (NIMH), Tropenmuseum, Koninklijke Bibliotheek Den Haag en Kadoc Erfgoed – Katholieke Universiteit Leuven Beeldmateriaal afkomstig uit de collecties van het Haags Gemeentearchief, tenzij anders vermeld. Vormgeving: Jerney de Jong Drukwerk: Guthschmidt