Goethe-Institut Rotterdam

Venue

Upcoming events

There’s no upcoming events

Past events

Sinds tien jaar zijn de zustersteden Rotterdam en Dresden met elkaar verbonden door een uitwisselingsprogramma voor kunstenaars, dat meer dan twee dozijn Dresdeners en Rotterdammers in staat heeft gesteld een paar maanden in de andere stad door te brengen. Als direct of indirect resultaat van de residenties is een schat aan artistiek werk ontstaan, en over de nationale grenzen heen zijn nieuwe creatieve samenwerkingsverbanden tot stand gekomen. Reden om te vragen: Wat is er in deze tien jaar naar voren gekomen? Welke thema’s, welke impulsen bracht de andere, nieuwe stad met zich mee? De tentoonstelling is verdeeld in een meer documentair overzichtsgedeelte in het Goethe-Institut en een gedeelte in Het Archief op de Robert Fruinstraat, waar thematisch geselecteerde werken van alumni uit beide steden worden getoond. De tentoonstelling wordt samengesteld door Judy van Luyk. In samenwerking met CBK R’dam en Kulturamt der Stadt Dresden