Het begon allemaal met cultuurliefhebbers

Sinds 2019 is het een team van gepassioneerde mensen achter een grootschalig project met één ambitie: de rijkdom en diversiteit van de culturen in Europa bevorderen door de toegang ertoe voor de burgers te verruimen. Wij willen de mobiliteit, de ontwikkeling en de digitalisering van de culturele, creatieve en artistieke sector stimuleren en niveau vergroten.

Een platform over cultuur en niets anders dan cultuur

Culturius, op het kruispunt van culturele catalogus, media en sociaal netwerk, is een Europese ruimte waar culturele operatoren, technici, kunstenaars en publiek elkaar ontmoeten om te overleggen, te produceren en informatie uit te wisselen over alle verschillende domeinen van cultuur.

Een toegangspoort tot de Europese culturele wereld

Wij zijn ons portaal geleidelijk aan het uitrollen, te beginnen met regio 's die wij goed kennen: België, Frankrijk, Nederland en Luxemburg. Onze ambitie is om snel de rest van de Europese landen te bestrijken en nieuwe talen op te nemen. Het platform is daarom in eerste instantie beschikbaar in het Frans en het Engels.

Gedreven door sterke waarden

Innovatie

De Europese cultuur op één platform digitaliseren en cultuurliefhebbers een communicatie-instrument aanreiken.

Respect voor het individu

Diversiteit en individuele bijdragen waarderen en een vertrouwensvolle, open en inclusieve omgeving creëren. Wij zetten mensen in het middelpunt

Delen

Delen van emoties, ervaringen, passies en kennis.

Co-creatie

Samenwerken (Culturius-team, vrijwilligers, partners, gebruikers, kunstenaars, culturele operatoren, enz.) met empathie en vertrouwen.

Voor wie ?

Repetitie studio met drie blanke gitaristen

Degenen die creëren

Gepassioneerde artiesten, muzikanten, komedianten, scenografen, beeldende kunstenaars... gevestigd of opkomend. Wij willen hen helpen hun zichtbaarheid te vergroten.

Hedendaagse kunstgalerie met witte muren

Degenen die welkom heten

Talle zalen, zoals theaters, musea, galeries, concertzalen, bioscopen, culturele centra, enz. Om hen de kans te geven hun nieuws te promoten en nieuw publiek aan te trekken.

Cameraman met zwarte hoed filmt geluidstechnicus met zwarte hoed achterstevoren

Degenen die vorm geven

Producenten van culturele evenementen, technici, productiebedrijven, theatergezelschappen, collectieven, festivals, kunstscholen, enz. Om hun netwerk uit te breiden en hun vaardigheden te bevorderen.

Verschillende festivalgangers in volle pret steken hun handen op en schreeuwen

Degenen die steun verlenen

Tof alle cultuurliefhebbers die op zoek zijn naar nieuwe nationale of internationale ervaringen.

Welke gebieden bestrijken we?

Onze ambities

Culturius groeit elke dag om u een intelligent en hoogwaardig internetplatform te bieden. Vandaag bieden wij een veelzijdig type dienstverlening met een 360 ° -visie op de creatieve, artistieke en culturele sector in Europa

Coming soon   

totstandbrenging van een gemeenschap van culturele actoren, zoals culturele operatoren, kunstenaars en scheppende kunstenaars

Optimalisering van ons digitale portaal waar u mensen kunt ontmoeten en kansen kunt grijpen

Integratie van vrijwillige redacteuren in een menselijk project met Culturius Magazine, dat een vriendelijke en zinvolle ruimte voor hen is om hun visie op cultuur te delen door middel van hun schrijven